Com prevenir CIBERATACS...?


Els ciberriscos són canviants i cada cop més difícils de preveure. El que sí està en mans de les empreses és protegir-se per reduir al mínim els danys ocasionats i minimitzar-ne les conseqüències amb hàbits concrets, coneguts com a higiene digital o ciberhigiene.

Ciberhigiene:

✓  Establir polítiques sobre l’ús dels dispositius a l’oficina i en mobilitat, incloent-hi l’accés remot a equips o servidors.
✓  Habilitar un sistema d’accés a la informació limitat, en el qual cada treballador compti amb els permisos per consultar i disposar de la informació.
✓  Assegurar l’ús de contrasenyes robustes i individuals, que es canviïn amb freqüència i no es comparteixen ni es reutilitzin.
✓  Implementar processos de formació i educació perquè tots els empleats siguin conscients dels ciberriscos. Cal recordar que qualsevol empleat pot ser víctima d’un ciberatac.
✓  Posar en marxa polítiques d’ús i accés a la informació, així com mesures per protegir-la.
✓ Disposar d'un sistema de còpies de seguretat blindat. Les còpies en disc en local, NAS, externes, etc. és el 1r que encripten per evitar que us pugueu salvar.
✓  Mantenir els equips actualitzats, incloent-hi el software i els antivirus.
✓  Sempre que sigui possible, tenir un sistema d’autentificació en dues passes.
✓  Comptar amb programaris de protecció com antivirus i tallafoc 

Nou sistema per protegir-te del segrest de dades