COMUNICACIONS SEGURES

 Per a que les connexions entre els dispositius dels teus treballadors i l'empresa siguin segures. 

Solució MIDGARD

Funcionalitats i serveis: 

  SSL: Tindràs un protocol de capa de sockets segurs, per crear una connexió segura i xifrada.

  Xifrat d'extrem a extrem: Comunicacions xifrades en tot el seu recorregut per a prevenir atacs.

  Control remot: midgard monitoritzarà el servei per a controlar que estigui operatiu i funcionant correctament.

  Logs de connexió: Tindràs un registro dels dispositius que s'han connectat a la teva xarxa privada.

  Control d'accés: Permet la connexió a la teva xarxa privada única i exclusivamente als dispositius que autoritzis.

  Dispositius mòbils: podràs usar aquesta solució des de dispositius mòbils.

  RGPD: Compliment de la normativa de protecció de daes RGPD.


Import de l'ajuda 125€ per usuari  
Preu de la solució 125€ per usuari + IVA

Percentatge d'execució associat a les fases:
  Primera: 70%
  Segona: 30%

Import màxim de l'ajut:
   3 < 9 treballadors: 125€/usuari (fins a 9 usuaris)
   10 < 50 treballadors: 125€/usuari (fins a 48 usuaris)

Suport inclòs

Resolem les teves incidències en un temps rècord.

Formació inclosa

Per a que puguis usar-ho des del primer dia

Et truquem nosaltres